Privacybeleid

Privacy verklaring 2018

Door het bezoeken van onze website ontvangen wij verschillende gegevens waaronder persoons- gegevens van u en worden er mogelijk cookies op uw computer geïnstalleerd. Welke gegevens wij door een bezoek aan onze website verkrijgen, waarvoor en waarom deze gegevens belangrijk voor ons zijn en hoe wij de verkregen gegevens verwerken leest u in deze privacy verklaring.

Over onze website

Wij zijn een website waarop veel moppen, grappen, raadsels en andere tekst gerelateerde humor en vermaak te lezen is. Het aanbieden van de te bezoeken, lezen, te delen en te beoordelen content heeft als doel om een ieder te vermaken.

Onze website is te bezoeken per ssl versleuteld domein https://www.moppentop.nl/ om uw en onze veiligheid op een zo goed mogelijke wijze, die past bij het soort gegevens die wij verwerken en via onze website aanbieden te waarborgen.

Welke gegevens verzamelen wij bij een bezoek

Door het bezoeken van onze website, gebruiken van aangeboden mogelijkheden en/of diensten en het opnemen van contact via een daarvoor bestemd formulier of e-mail ontvangen wij ook aan uw gekoppelde gegevens en persoonsgegevens.

Soort gegevens: Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Geboorteplaats, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, IP-adres, Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, Locatiegegevens, Gegevens over jouw activiteiten op onze website, Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk), Lijst met contactgegevens van de klant via een app, Internetbrowser en apparaat type, Bankrekeningnummer en betaalgegevens.

Bijzondere gegevens:  gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons e-mail formulier of het adres contact.redactie@moppentop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel (waarvoor en waarom) verzamelen wij persoonsgegevens

De website moppentop.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, moppentop.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren, moppentop.nl volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde gegevens verwerking

Wij maken gebruik van een CMS (Content Management Systeem) en aanvullende plug-ins die op basis van geautomatiseerde verwerkingen kunnen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen en/of verstrekte gegevens. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld de redactie) tussen zit.

Op de website gebruiken wij de volgende computerprogramma’s of -systemen: Copywriting bescherming, deel knoppen, SEO-optimalisatie tool, verstuur formulier nieuw webcontent, google Analystics, Jetpack, beoordeel plugin, zoek meter

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

De door ons gebruikte systemen werken door het plaatsen van cookies en/of registeren het IP-adres van uw computer, waarmee u de website bezoekt en gebruik maakt van de op de website geboden mogelijkheden. De gegevens die worden verzameld worden waar mogelijk geanonimiseerd en dienen ervoor te zorgen dat fraude, onjuist gedrag en misbruik worden voorkomen. Maar ook voor een juiste en optimale werking van de website.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Natuurlijk bewaart moppentop.nl je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en verstrekt. Wij hanteren een bewaartermijn van maximaal 12 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

De website moppentop.nl en redactie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Onze website gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

De website gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door moppentop.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact.redactie@moppentop.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Extra toelichting

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De website moppentop.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze redactie via contact.redactie@moppentop.nl of het contact formulier op de website.


Onderwerpen: , , , , , , ,